© 2019 by ILovePrivateLabel B.V. All rights reserved                                                                    Sales@ILovePrivateLabel.com

Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam

+31-(0)20-7470065

Bedrijfskleding en de belastingdienst – wanneer is kleding onbelast?

November 18, 2013

Je kunt je werknemer kleding ter beschikking stellen (je blijft zelf eigenaar), vergoeden (je werknemer is eigenaar) of verstrekken (je werknemer wordt eigenaar). Maar wanneer is deze kleding belast? En kun je ook de reinigingskosten van deze kleding declareren?

Je vergoedt of verstrekt kleding

Vergoedt of verstrek je de kleding aan je werknemer? Dan is dit loon van de werknemer. Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. Maar je kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in je vrije ruimte.

Je stelt kleding ter beschikking

Stel je kleding ter beschikking aan je werknemer? Dan is deze onbelast als het werkkleding is en geheel of gedeeltelijk op de werkplek wordt gedragen.

Wat is werkkleding?

Kleding is werkkleding als deze voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • De kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals een laboratoriumjas en een stofjas.

 • Op de kleding zitten 1 of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm² per kledingstuk. De oppervlakte berekent u met een denkbeeldige rechthoek om de uiterste punten van het logo.

 • De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.

 • De kleding is een uniform of een overall.

 • Je stelt de kleding ter beschikking omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft, zoals een paar veiligheidsschoenen. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt als onderneming een arboplan.

  • Het ter beschikking stellen van kleding past bij dat arboplan.

  • De kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen.

  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Wat is een uniform?

Als een groep werknemers dezelfde kleding draagt, die ook buiten de werkomgeving wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep, dan is die kleding een uniform. Bijvoorbeeld de kleding van politie, militairen en stewardessen. Een zwarte broek met blauwe blazer van een chauffeur is dus geen uniform.

De herkenbaarheid van de kleding bepaalt of de kleding een uniform is en welke onderdelen daar bij horen. Je kunt met de belastingdienst bespreken of de kleren die jouw werknemers dragen, uniformen zijn.

Als een kledingstuk onderdeel is van een uniform, dan is dat kledingstuk ook werkkleding. Hierbij maakt het niet uit of dit losse kledingstuk al dan niet wordt herkend als uniform en of het buiten het werk gedragen kan worden.

Vergoeding reinigingskosten

Mag je de kleding onbelast ter beschikking stellen? Dan mag je ook de reinigingskosten van die kleding onbelast vergoeden. Een vergoeding van deze kosten aan je werknemer wordt een ‘vergoeding voor intermediaire kosten’genoemd.

Please reload

Featured Posts

New Styles in our Showroom

August 7, 2017

1/10
Please reload

Recent Posts

April 3, 2017

Please reload

Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic